Otkrijte nevjerojatan šarm i ljepotu Jadranskog mora i otoke srednje Dalmacije. Jedinstveni arhipelag srednjeg Jadrana.

Uvjeti najma plovila

Cijena najma

Cijena najma pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila, osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog depozita i osobno osiguranje posade.


Cijena najma ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu (skipera) i ostale posebne troškove, troškove marina i vezova tijekom korištenja plovila.

Obveze i odgovornosti najmoprimca

Najmoprimac se obvezuje:


 • ploviti u Hrvatskim teritorijalnim vodama,

 • da nece iznajmiti ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi,

 • da plovilom nece sudjelovati u natjecanjima,

 • da nece koristiti plovilo u bilo koje gospodarske svrhe,

 • osim toga obvezuje se koristiti plovilo samo u vremenskim uvjetima koji garantiraju sigurnost plovila i posade.


  U slucaju da najmoprimac ima potrebu za skiperom, treba obavijestiti Agenciju ili tvrtku Darmar d.o.o u trenutku rezervacije.


  Kada najmoprimac nema namjeru koristiti skipera, izjavljuje i dokazuje da posjeduje sve potrebne dozvole za upravljanje unajmljenim plovilom, važeće i u skladu s važećim zakonskim normama Republike Hrvatske. U suprotnom izjavljuje da ce plovilom upravljati član posade koji posjeduje važeće dozvole u skladu sa važećim zakonskim normama Republike Hrvatske.


  U slucaju šteta koje nastanu krivnjom i/ili nepažnjom najmoprimca, za koje je vlasnik plovila odgovoran prema trećima, a nisu pokrivene osiguranjem, najmoprimac je obavezan nadoknaditi sve materijalne i druge troškove tvrtki Darmar d.o.o (vlasniku).


  Najmoprimac je posebno odgovoran u slučaju zaplijene plovila zbog ilegalnih aktivnosti.


  U slucaju havarije ili incidenta, najmoprimac je obvezan pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Najmoprimac je dužan odmah obavjestiti tvrtku Darmar d.o.o (vlasnika) o takvim događajima.


  U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe, nametnute od vlasti ili drugih osoba, najmoprimac je dužan odmah obavjestiti tvrtku Darmar d.o.o (vlasnika). Vlasnik plovila nadoknadit će štetu ,izazvanu slučajno ili nepažnjom najmoprimca, iz kaucije.


  Kada visina štete ili kvara prelazi iznos kaucije, tvrtka Darmar d.o.o (vlasnik) će naplatiti štetu od osiguravatelja kod kojeg je osigurano plovilo. Kada su šteta ili kvar uzrokovani očitom nepažnjom ili nebrigom najmoprimca, ili su izazvani namjerno, najmoprimac je dužan pokriti tvrtki Darmar d.o.o (vlasniku), sve eventualne troškove koji iz toga mogu proizići.


  Najmoprimac je dužan svaki dan provjeravati nivo ulja u motoru. Štete i gubici izazvani nedostatkom ulja u motoru, na teret su najmoprimca. Štete na pomorskom dijelu plovila, izazvani nepažnjom ili lošim upravljanjem, na teret su najmoprimca.


  Najmoprimac se obvezuje ne ploviti u nedovoljno poznatim zonama prema nautičkim kartama koje posjeduje, ili bez prethodnog studiranja nautičkih karata određene zone. Osim toga obvezuje se ne ploviti noću.


  Najmoprimac se obvezuje da neće izaći iz luke ili veza, ako je snaga vjetra preko 30 čvorova, ili meteorološke prognoze najavljuju takav vjetar, ako je lučka kapetanija zabranila plovidbu, ili ako nije popravljen kvar na bilo kojem vitalnom dijelu plovila kao motor, pumpa, podizač sidra, svjetla, kompas, sigurnosna oprema itd. Najmoprimac neće napustiti luku ili vez bez dovoljne količine goriva i kada vremenski uvjeti, ili stanje plovila ili posade nisu sigurni. U slucaju nepoštivanja gore navedenih obveza najmoprimac je osobno odgovoran pred vlasnikom plovila i prihvatit će sve posljedice.


  Najmoprimac je odgovoran za kršenje normi plovidbe i drugih normi, i nakon isteka perioda najma plovila. Preuzimanje i vraćanje plovila.


  Plovilo će biti predano najmoprimcu sa svim važećim dokumentima neophodnim za njegovo korištenje.


  Najmoprimac mora čuvati navedene dokumente do kraja najma. Vlasnik je dužan predati najmoprimcu plovilo čisto i u redu, spremno za plovidbu i potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva.  Prije početka korištenja usluge najma, najmoprimac je dužan kontrolirati opće stanje plovila i provjeriti da li lista opreme i brodskog inventara odgovara stvarnom stanju. Kada najmoprimac ne vrati plovilo u predviđenu luku i na vrijeme, prihvača platiti odštetu tvrtki Darmar d.o.o (vlasniku), uključujući eventualne štete i troškove koje bi imala tvrtka Darmar d.o.o (vlasnik) zbog zakašnjelog vraćanja plovila.

  Zakašnjenje

  Zakašnjenje može biti opravdano višom silom samo ako je najmoprimac odmah obavjestio tvrtku Darmar d.o.o (vlasnika). Troškovi zbog gubitka i šteta na opremi i dijelovima plovila, izazvani nepažnjom najmoprimca i njegove posade, su na trošak najmoprimca. Tvrtka Darmar d.o.o će naplatiti štetu iz kaucije položene prije polaska. U slučaju da je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, vlasnik će od depozita naplatiti cijenu posebnog čišćenja. Vlasnik će također napuniti spremnik goriva (ako je potrebno) i troškove goriva naplatiti od najmoprimca.

  Kaucija

  Prije preuzimanja plovila najmoprimac ostavlja vlasniku obvezau kauciju u gotovini ili otisku kreditne kartice za iznos utvrđen od strane vlasnika. Kaucija će u cijelosti biti vraćena najmoprimcu ako je plovilo vraćeno u dogovoreno vrijeme, neoštećeno i uredno, s punim spremnikom goriva.


  Ukoliko je plovilo unajmljeno sa skiperom vlasnika, najmoprimac je također obvezan ostaviti kauciju koji ne pokriva troškove nastale uslijed skiperove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.

  Osiguranje

  Plovilo, oprema i posada za sve slučajeve štete i gubitke iznad franšize koja ovisi o vrsti unajmljenog plovila. Plovilo i voditelj osigurani su protiv odgovornosti za štete prouzročene trećoj strani. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni vlasniku odmah po nastanku.

  Prigovori i žalbe

  Razmatrat će se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanomobliku za vrijeme povrata plovila (check-out).

  Arbitraža

  Najmoprimac i vlasnik se obvezuju zajedničkim dogovorom riješiti sve eventualne nesuglasice do kojih može doći prilikom izvršenja ovoga Ugovora. U suprotnom, nesuglasice će biti prepuštene na rješavanje nadležnom sudu u Makarskoj.

Croatia Charter

croatia charter map

Važni tel. brojevi

 • 122
 • Poziv za žurnu pomoć
 • 195
 • Traganje i spašavanje na moru
 • 192
 • Policija
 • 194
 • Hitna pomoć
 • 18166
 • Vremenska prognoza
 • 11888
 • Telefonski imenik
 • 11802
 • Međunarodni tel. imenik
 • 18981
 • Opće informacije

Kontaktirajte nas

Slobodno nas kontaktirajte na:

+385 98 947 45 55
+385 21 625 08
info @ darmar.hr
Maslinarska 13
HR-21300 Makarska, Hrvatska

 

Follow us: